We zijn een erkende universitaire huisartsenpraktijk. We willen jonge artsen de kans geven om iets te leren uit onze praktijk en zelf staan we open voor de input van jonge collega’s.

Een HAIO is een huisarts in opleiding. Dit betekent dat onze collega reeds arts is en zich dan gedurende 3 jaren verder bekwaamt in de huisartsgeneeskunde, dit door samenwerking met een praktijkopleider.
Zo helpen we werken aan de toekomst van de huisartsgeneeskunde.

Om de 14 dagen heeft de HAIO contact met andere collega’s  en leren ze verder van elkaar via intervisie, gesprekken.

Iedere dag hebben we onderling contact en worden er besprekingen gehouden omtrent medische gebeurtenissen en casussen.

U mag erop rekenen dat, als u gezien wordt door de HAIO, ik nadien op de hoogte gebracht word.