SOCIALE KAART -TRIAGEPOST-OOSTENDE

www.hakmiddenkust.be
Hier vindt u alle informatie over hulpverleners, ziekenfondsen, ziekenvervoer, WZC, ziekenhuizen, apothekers, en diverse zorgberoepen.

REISGENEESKUNDE

Instituut Tropische Geneeskunde www.itg.be
Buitenlandse zaken België https://diplomatie.belgium.be

VACCINATIES

www.vaccinnet.be
Om een overzicht van je vaccinaties te raadplegen.

EIGEN GEZONDHEID

www.mijngezondheid.belgie.be
www.cozo.be
Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen.