Raadplegingen op afspraak

 • Een afspraak kan worden vastgelegd via de website of telefonisch via het nummer 059 51 00 21.
 • Indien u met twee personen op raadpleging wenst te komen, gelieve dan ook twee opeenvolgende afspraken vast te leggen.
 • Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan steeds zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.
 • DRINGENDE AFSPRAAK - Als u een afspraak wenst voor de dag zelf:
  Er worden steeds “dagafspraken" voorbehouden voor wie nog dezelfde dag op consultatie wil komen
  - voor wie de dag zelf ziek wordt
  - voor dringende gevallen
  - om andere redenen....
  Dan houden we er rekening dat u nog op die dag kan gezien worden.
 • Kijk ook eens op de agenda van de huisarts in opleiding (HAIO) van dr Willems. Hij/zij kan u mogelijks ook nog dringend zien.
 • EKG en spirometrie kunnen aangevraagd worden op dinsdag en donderdag in de voormiddag.

Huisbezoeken

 • Een huisbezoek kan enkel telefonisch worden aangevraagd via het nummer 059 51 00 21 en bij voorkeur tussen 8u en 11u 's morgens.
 • Gezien raadplegingen binnen de huisartsenpraktijk steeds sneller en efficiënter verlopen, zijn huisbezoeken voorbehouden voor personen die zich niet zelf kunnen verplaatsen.
 • We vragen om duidelijk uw adres op te geven en het telefoonnummer wanneer u een huisbezoek aanvraagt.
 • Bij levensbedreigende situaties kunt u steeds terecht op het nummer 112.

Covid-19: aangepaste mondmaskerregeling

Op basis van de huidige besmettingscijfers met het Covid-19 virus is het niet meer verplicht een mondmasker te dragen in de huisartsenpraktijk. U hebt wel nog steeds de vrije keuze dit te doen indien u dit wenst. Verder vragen wij u wel een mondmasker te dragen indien u recent in nauw contact kwam met een persoon of gezinslid met een (mogelijke) Covid-19 besmetting, of indien u een of meerdere symptomen vertoont van een (luchtweg)infectie zoals:

 • hoesten

 • niezen

 • neusloop

 • keelpijn

 • verlies van geur of smaak

 • kortademigheid

 • grieperig gevoel

 • koorts

 • hoofdpijn

 • diarree

In deze gevallen is het aangewezen een Covid-19 sneltest uit te voeren alvorens u een afspraak maakt in de praktijk. Is de test positief, contacteer dan eerst telefonisch onze praktijk op 059/51 00 21