Wachtdiensten

Bel op wachtdienstnummer: 059/70.97.98
Iedere weekdag vanaf 19u tot 7u ’s morgens
Weekend en feestdagen

Apotheek van wacht: www.apotheek.be

Tandarts van wacht: www.tandarts.be of 0903/39969

Bel 112 bij levensbedreigende situaties.

Nuttige telefoonnummers

Hier vindt u verschillende nuttige telefoonnummers, waaronder noodnummers.

 • Aids en Soa telefoon: 0800/ 20 120
 • Ambulance: 100
 • Antigifcentrum: 070/ 245 245 (gratis nummer)
 • Anonieme alcoholisten: 03/ 239 60 60
 • Awel (voor kinderenen en jongeren): 102 (gratis nummer)
 • Brandweer: 100
 • Brandwondencentrum Gent: 09/ 332 34 90
 • Centraal Telefoonnummer Wachtdienst: 0900/ 10 500
 • Centrum van geestelijke gezondheidszorg (CGGZ Noord West Vlaanderen) : 059/ 500 500
 • Druglijn: 078/ 15 10 20
 • Europees SOS-nummer: 112
 • Huisarts van wacht: 059/70.97.98
 • JAC (jongeren advies centrum) Oostende: 059/50 57 45
 • Kankerfoon: 0800/ 15 802
 • Kind in nood: 050/34.57.57
 • Politie - Rijkswacht: 101
 • Rode Kruis Vlaanderen (ziekenvervoer): 105
 • Sensoa: 03/238 68 68
 • Tele-Onthaal: 106
 • Veilig Vrijenlijn: 078/ 15 15 15
 • Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 09/ 216 73 30
 • Zelfmoordpreventie: 02/649 95 55 (gratis nummer)